Câu chuyện Mê Công: Mùa nước nổi không về

"Năm nay, nước nguồn đổ về Lưu vực sông Mê Kông ít hơn mọi năm. Những con đập trên dòng chính càng làm vấn đề trầm trọng hơn, khiến nước đổ về các cộng đồng sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên này như tại Việt Nam đã ít, nay càng khan hiếm."

0 Likes

Mùa nuớc nổi không về là một thiệt thòi lớn cho những nguời dân sống dựa vào dòng sông như gia đình ông Sáu Dũng. Hiện tuợng El Nino được đánh giá là có ảnh hưởng mạnh nhất trong vòng 60 năm qua đang khiến mùa mưa đến muộn hơn và luợng mưa cũng ít hơn những năm trước. Người dân có thể thấy được những thay đổi của khí hậu, thế nhưng không phải ai cũng biết lũ thấp còn do ảnh hưởng từ các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Mê Công, đặc biệt là trên dòng chính…

 

photo
Thực hiện bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), với sự hỗ trợ của Quỹ McArthurQuỹ các hệ sinh thái trọng yếu (CEPF).

Âm nhạc sử dụng trong video: Incompetech.com

More stories Submit yours